Nowe oprogramowanie SOCT 9.5

Optopol Technology publikuje nową wersję oprogramowania SOCT 9.5

Głównie funkcje oprogramowania 9.5 to:
 • Nowe narzędzia analityczne skanów Angio OCT
  • Analiza kwantyfikacji Angio – Density (perfuzja obszaru naczyniowego) oraz Skeleton (gęstość naczyń) dla warstw siatkówki Superficial i Deep oraz RPC dla skanów tarczy nerwu wzrokowego. System prezentuje mapy wraz z informacją o sektorach.
  • Narzędzie pomiaru obszaru bez przepływu - NFA (Non Flow Area)
 • STRUCTURE&FUNCTION – połączony raport na temat jaskry, który w naturalny sposób porównuje zależności pomiędzy badaniami VF w polach 30-2, 24-2 z nowych urządzeń PTS a RNFL lub między badaniami w polu 10-2 a mapami komórek zwojowych OCT.
 • Funkcja [Lock] przyspieszająca i usprawniająca analizę tomogramów w widoku obojga oczu, porównania i progresji
 • Kolorowa funduskamera dedykowana do REVO FC 
  • Kolorowe zdjęcia dna oka w trybach Central, Disc oraz Retina
  • Kolorowe zdjęcia fundusu [x 1] lub z podziałem na kanały kolorów [x4] 
  • Widok pełnoekranowy kolorowego zdjęcia dna oka umożliwiający wybór kanałów kolorów oraz regulację jasności i kontrastu.
  • Kolorowe zdjęcie fundusu – widok obojga oczu
  • Kolorowe zdjęcie fundusu – widok porównania
 • iTrackingTM – algorytm kompensacji niekontrolowanych poruszeń gałki ocznej i mrugnięć dla skanów OCT A1
 • Nowe funkcje raportów Multi B-scan:
  • Wydruk Multi B-scan dostępny w widoku obojga oczu oraz porównania
  • Okno akceptacji wyniku Multi B-scan
  • Konfigurowalny zapis skanów Multi B-scan do pliku
 • Edytowalna lista chorób w oknie rejestracji pacjenta
 • Funkcja anonimizacji danych osobowych podczas zapisywania i eksportu danych
 • Możliwość definiowania wymaganych danych pacjenta
 • Ulepszenia:
  • Nowe menu kontekstowe w trybie pełnoekranowym okna tomogramu
  • Nowe mapy nabłonka i pachymetrii w badaniach radialnych przedniego odcinka
  • Funkcja autodopasowania rozmiaru tomogramu
1tylko REVO NX 130
 
Szczegółowe informacje dostępne na życzenie klienta. Zapraszamy do kontaktu ze Specjalistą ds. Sprzętu Medycznego Optopol Techonology.