51 Zjazd Okulistów Polskich

Termin: 04-06.06.2020
Miejsce obrad: Bydgoszcz
http://zjazd2020.pto.com.pl/