XI Śląski Meeting Siatkówkowy

Termin: 26-27.11.2020
Miejsce obrad: Katowice