XII Międzynarodowe Sympozjum „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki”

Termin: 05-07.03.2020
Miejsce obrad: Wisła
https://cornea2020.icongress.pl/