Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Widzenie 20/20”

Termin: 19-20.02.2021
Miejsce obrad: Poznań
https://optookulistyka2020.icongress.pl/