Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Widzenie 20/20”

Termin: 24-25.04.2020
Miejsce obrad: Poznań
https://optookulistyka2020.icongress.pl/