Topografia OCT

Moduł topografii umożliwia analizę obydwóch powierzchni rogówki na podstawie promienia krzywizny, mocy, analizy elewacji oraz mocy rzeczywistej opartej na obydwóch powierzchniach i miejscowej grubości rogówki (Ray tracing).

TOPOGRAFIA OCT1
T-OCT™ to pionierskie rozwiązanie umożliwiające wykonywanie szczegółowych map krzywizny rogówki za pomocą urządzenia OCT do badania tylnego odcinka oka. Przednia i tylna powierzchnia oraz grubość rogówki dostarczają cennych informacji na temat krzywizny rogówki. Wykorzystanie wartości mocy ułatwia określenie stanu rogówki i eliminuje błędy związane z modelowaniem jej przedniej powierzchni.
Moduł SOCT T-OCT dostarcza map osiowych, tangencjalnych, map mocy rzeczywistej, map wysokości, map nabłonka oraz map pachymetrii.
Moduł topografii rogówki umożliwia dokładne obrazowanie zmian w widoku mapy zmian. Widok może zostać dostosowany poprzez swobodny dobór map i opcji wyświetlania. Badanie w trybie automatycznym, z czasem badania do 0,3 sekundy, jest szybkie i łatwe.


Moduł topografii oferuje:
  • Kompletne mapy przedniej i tylnej powierzchni oraz mocy
  • Precyzyjne obrazowanie astygmatyzmu (SimK: przednia powierzchnia, tylna powierzchnia, moc rzeczywista,  Meridian, Semi-Meridian dla stref ø 3, 5, 7 mm
KLASYFIKATOR STOŻKA
Klasyfikator stożka umożliwia łatwe wykrywanie stożka rogówki. Klasyfikacja oparta jest na wskaźnikach KPI, SAI, DSI, OSI oraz CSI. W rozpoznawaniu wczesnych postaci stożka wykorzystywane mogą być także mapy nabłonka oraz mapy pachymetrii.

Zdrowy                                     Astygmatyzm                          Stożek


PORÓWNANIE WYNIKÓW
Wszechstronne oprogramowanie oferuje do wyboru widok pojedynczego lub obydwojga oczu. Szczegółowy przegląd wyniku możliwy jest w widoku pojedynczym. Widok obojga oczu pozwala analizować asymetrię rogówek. Dodatkowy moduł T-OCT™ umożliwia pełne porównanie zmian topografii rogówki w czasie w przypadku pacjentów:
  • Po zabiegach LASIK
  • Ze stożkiem rogówki
  • Noszących szkła kontaktowe
​Widok pojedynczy                              Widok obojga oczu

Porównanie                                       Progresja


1 opcjonalny moduł oprogramowania, dostępny jako płatne rozszerzenie.