OPTOPOL Technology Sp. z o.o.

42-400 Zawiercie
ul. Żabia 42

tel.: 32 / 67 22 800
tel.: 32 / 67 09 173
fax.: 32 / 67 00 048
biuro@optopol.com.pl

Sąd Rejonowy w Częstochowie
XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Krajowy Rejestr Sądowy 0000195272
NIP 649-19-87-762
NIP UE PL6491987762
Rejestr handlowy 276707501

Kapitał zakładowy 506.000 zł
Kapitał wpłacony 506.000 zł

Bank PKO BP
nr: 17 1020 2401 0000 0302 0581 3706
 

Zarząd

Marcin Bogdani
Prezes Zarządu

Jarosław Wolski
Wiceprezes Zarządu
Sprzedaż i Marketing
jaroslaw.wolski@optopol.com.pl


 

Okulistyka i Optyka

Biuro handlowe w Zawierciu
Paweł Konieczny
Specjalista ds. Sprzętu Medycznego
tel.: 502 196 127
pawel.konieczny@optopol.com.pl

Biuro handlowe w Warszawie
Jarosław Miś
Dyrektor Handlowy ds. Okulistyki
tel.: 609 350 003
jaroslaw.mis@optopol.com.pl

Biuro handlowe w Gdańsku
Krzysztof Borzym
Specjalista ds. Sprzętu Medycznego
tel.: 510 045 602
krzysztof.borzym@optopol.com.pl

Biuro handlowe w Poznaniu
Dawid Dudek
Specjalista ds. Sprzętu Medycznego
tel.: 601 520 490
dawid.dudek@optopol.com.pl

 

Medycyna Estetyczna

www.bogdanidermatologia.pl

Centrala

Dział Handlowy 

Jarosław Miś
Dyrektor Handlowy ds. Okulistyki
tel.: 609 350 003
jaroslaw.mis@optopol.com.pl

Robert Pająk
Menadżer Produktu SOCT
tel.: 509 361 209
robert.pajak@optopol.com.pl  

Magdalena Sikora
Menadżer ds. Sprzedaży
tel.: 32 / 67 22 800
magdalena.sikora@optopol.com.pl

Maria Konieczna
Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych i ubezpieczeń
tel.: 32 / 67 22 800
maryla.konieczna@optopol.com.pl  

Beata Burdzińska
Specjalista ds. Administracji Biurowej
tel.: 32 / 67 22 800
beata.burdzinska@optopol.com.pl

Aleksandra Cop
Specjalista ds. Administracji Biurowej
tel.: 32 / 67 22 800
aleksandra.cop@optopol.com.pl


 

  

Formularz kontaktowy

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPTOPOL Technology Sp. z o.o. ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie.
  2. W zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem biuro@optopol.com.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzania o ochronie danych tj. zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów tzn. w celu odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy i/lub w celu otrzymywania informacji handlowych.
  4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia.
  5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celu lub cofnięcia zgody.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych będzie skutkować brakiem udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie i/lub brakiem przesyłania ofert handlowych.
  9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
* wymagane pole