OMRA-WF

Soczewka do fotokoagulacji przezsiatkówkowej w retinopatii cukrzycowej.

Doskonała rozdzielczość obuoczna w całym polu widzenia. Pozwala na stosowanie dużego zakresu powiększeń w lampach szczelinowych.

Specyfikacja techniczna
Kod produktu OMRA-WF OMRA-WF-2 (nie wymaga metylocelulozy)
Powiększenie 0,68x 0,68x
Powiększenie dla wiązki laserowej 1,50x 1,50x
Wielkość powierzchni kontaktowej 15,5 mm 12 mm
Wysokość soczewki 28 mm 26,5 mm
Statyczne pole widzenia 118⁰ 118⁰
Dynamiczne pole widzenia 127⁰ 127⁰