REVO NX 130

Zespół inżynierów firmy Optopol, producenta pierwszego na świecie tomografu OCT w technologii spektralnej, z dumą przedstawia najszybsze na świecie urządzenie OCT.

Nowy REVO NX 130 to pierwsze na świecie OCT tylnego odcinka oka łączące funkcjonalność B-OCT i T-OCT. Bazując na naszym szerokim doświadczeniu w technologii spektralnej OCT wprowadzamy na rynek najnowocześniejsze urządzenie oferujące zaawansowane technologie oraz niezrównaną prostotę obsługi.

Opis
Nowy standard OCT – pełna funkcjonalność w jednym urządzeniu
REVO NX 130 po raz kolejny ustanawia nowy standard OCT poprzez połączenie funkcjonalności kilku urządzeń oraz zwiększenie prędkości skanowania. Umożliwia to wykonywanie pomiarów, kwantyfikacji oraz śledzenie zmian chorobowych w czasie od rogówki do siatkówki.

i Tracking™
Technologia i Tracking™ kompensuje niekontrolowane ruchy gałki ocznej. Każdy obszar anatomiczny obrazowany jest dwukrotnie, po czym system tworzy wolny od artefaktów obraz przy wykorzystaniu technologii Motion Correction™. Eliminacja artefaktów powodowanych przez ruchy gałki ocznej i mruganie pozwala na uzyskanie najwyższej jakości obrazów Angio OCT w komfortowy dla pacjenta sposób oraz skrócenie czasu pomiaru.Funkcja AI DeNoise
Zaawansowany algorytm funkcji AI DeNoise odfiltrowuje szum z pojedynczego tomogramu w celu zapewnienia najwyższej jakości obrazu, porównywalnej z tomogramem uśrednionym po wielokrotnym skanowaniu.
 
Tomogram przed odszumieniem Tomogram z funkcją AI DeNoise
 

 
Tryb Full Range
Obrazowanie siatkówki New Extended Depth™, oparte na naszej technologii Full Range, oferuje zwiększoną głębokość skanowania, umożliwiającą diagnozowanie trudnych przypadków, w tym pacjentów z wysoką krótkowzrocznością.SIATKÓWKA
Pojedyncze badanie w trybie 3D jest wystarczające zarówno do przeprowadzenia analizy siatkówki jak i wykrywania jaskry. Oprogramowanie automatycznie rozpoznaje 8 warstw siatkówki, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne diagnozowanie i oznaczanie położenia zmian chorobowych.

Widok pojedynczego oka                                                     Widok dwojga oczu

Widok porównania                                                               Widok progresji


ANGIOGRAFIA OCT
Opcjonalny moduł angiografii pozwala na ocenę mikrokrążenia i struktury naczyń krwionośnych siatkówki. Angiografia OCT to nieinwazyjna i bezkontrastowa metoda obrazowania 3D przepływu krwi w naczyniach siatkówki. Oprogramowanie umożliwia obserwację, śledzenie oraz porównywanie zmian w warstwach naczyniowych siatkówki obojga oczu.

Standardowy widok pojedynczy                                          Szczegółowy widok pojedynczy
 
Widok obojga oczu

Widok porównania                                                               Widok progresjiMETODY ANALIZY ANGIO

KWANTYFIKACJA
Narzędzie do oceny przepływu umożliwia obiektywny pomiar unaczynienia w poszczególnych sektorach wraz z mapami analizowanych struktur naczyniowych, umożliwiającymi szybką ocenę stanu naczyń. Wybór metody analizy pozwala dostosować czułość narzędzia do wykrywania określnych zmian w strukturze naczyń.
 
Dostępne metody kwantyfikacji:
 • mapa gęstości przedstawia perfuzję. Jest ona definiowana jako całkowity obszar perfuzji naczyniowej na jednostkę obszaru badania,
 • mapa Skeleton przedstawia naczynia – jest ona definiowana jako całkowita długość naczyń z perfuzją na jednostkę obszaru pomiaru.
 Kwantyfikacja dostępna jest w badaniach Angio OCT dla warstw:
 • siatkówka: splot powierzchowny i splot głęboki,
 • dysk: RPC.
Mapa kwantyfikacji
- Skeleton
Mapa kwantyfikacji
-Density
 

NARZĘDZIA: FAZ, VFA
FAZ – narzędzie do pomiaru dołkowej strefy beznaczyniowej (FAZ - Foveal  Avascular Zone) pozwala kwantyfikować i monitorować zmiany w powierzchownych i głębokich warstwach naczyń. Narzędzie FAZ dostępne jest dla skanów wąskich oraz szerokich.


                                           Powierzchnia [mm2]: 0,48

VFA – Narzędzie do pomiaru obszaru przepływu (VFA - Vascular Flow Area) umożliwia pomiar pola powierzchni patologii oraz dokonywanie precyzyjnych pomiarów powierzchni unaczynienia.
 
 
  Obszar [mm2]
Obszar przepływu [mm2]

NFA – narzędzie do pomiaru obszaru bez przepływu (Non Flow Area) wyświetla sumę pól powierzchni bez perfuzji.
 
 
  Obszar bez przepływu [mm2]

MOZAIKA ANGIO (opcja)
Mozaika Angio dostarcza wysokiej jakości obrazów przepływu na większym obszarze siatkówki.
Zakładka „ZESTAWIENIE” oferuje: widok dowolnej warstwy naczyniowej, widok enface, mapy głębokości naczyń oraz grubości.
Tryby mozaiki: 10 x 6 mm, 12 x 5 mm, 7 x 7 mm, 10 x 10 mm oraz tryb ręczny (do 12 obrazów).

Tryby mozaiki: 10 x 10 mm                                        Tryby mozaiki: 7 x 7 mm

Tryby mozaiki: 10 x 6 mm                                                      Tryb ręczny (do 12 obrazów)

Tryby mozaiki: 12 x 5 mm                                                      Tryb mozaiki: 12 x 5 mm – Widok RPC enface

Tryby mozaiki: 12 x 5 mm -                                                   Tryby mozaiki: 12 x 5 mm -
Mapa grubości NFL                                                              Mapa grubości siatkówki


JASKRA
Kompleksowe narzędzia diagnostyczne takie jak: analiza morfologii tarczy nerwu wzrokowego z wykorzystaniem skali DDLS, analiza grubości włókien nerwowych i komórek zwojowych pozwalają na szybkie wykrywanie zmian jaskrowych oraz śledzenie postępów leczenia. Dzięki standardowym 14 parametrom nerwu wzrokowego oraz nowym współczynnikom Rim/Disc i Rim Absence opis stanu nerwu wzrokowego jest szybki i precyzyjny.
Widok zaawansowany zestawia informacje ze skanów siatkówki i tarczy nerwu wzrokowego w celu przedstawienia danych dotyczących komórek zwojowych, RNFL i ONH ułatwiającej analizę w szerokiej perspektywie.

Siatkówka i tarcza nerwu wzrokowego                               Tarcza nerwu wzrokowego
- widok zaawansowany                                                         - widok pojedynczy


Analiza asymetrii warstw komórek zwojowych pomiędzy półkulami oraz oczami ułatwia wykrywanie i diagnozowanie jaskry na wczesnych etapach oraz u nietypowych pacjentów. 

Warstwa komórek zwojowych  - widok obojga oczu           Warstwa komórek zwojowych – widok progresji


DDLS  (Disc Damage Likelihood Scale) - Skala prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzenia tarczy nerwu wzrokowego opierająca się na 3 odrębnych klasyfikacjach dla małych, średnich i dużych tarcz umożliwia szybką i precyzyjną ocenę uszkodzeń jaskrowych dysku.

Tarcza nerwu wzrokowego – oboje oczu                            Tarcza nerwu wzrokowego - progresja


KOMPLETNY WYNIK BADANIA JASKRY
Typowy problem związany z określaniem ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) został wyeliminowany dzięki modułowi pachymetrii, który umożliwia precyzyjną korekcję zmierzonej wartości IOP.
Jako że pomiary pachymetrii oraz kąta przesączania nie wymagają instalowania dodatkowych przystawek, predefiniowany protokół badania jaskry składający się ze skanów siatkówki, dysku oraz przedniego odcinka może zostać przeprowadzony automatycznie, co skraca czas badania.

Zamknięcie kąta przesączania                                           Przedni odcinek widok pojedynczy
 

*obrazy dzięki uprzejmości prof. Edwarda Wylęgały

KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA JASKRY

STRUCTURE & FUNCTION - połączenie analizy OCT i pola widzenia

Doskonałe połączenie informacji na temat funkcjonalnej jakości widzenia oraz kompletnych danych dotyczących komórek zwojowych, RNFL oraz tarczy nerwu wzrokowego na pojedynczej stronie raportu, który zawiera:
 • wynik czułości (pola testowe 24-2/30-2 lub 10-2),
 • wykresy prawdopodobieństwa Total and Pattern Deviation dla wyników pola widzenia,
 • indeksy wiarygodności oraz indeksy globalne wyników perymetrii,
 • mapa Structure & Function,
 • analiza komórek zwojowych (GCL+IPL lub RNFL+GCL+IPL),
 • analiza ONH oraz RNFL z tabelami porównawczymi,
 • wykres asymetrii RNFL Raport S&F w naturalny sposób zestawia powiązania anatomiczne pomiędzy mapami perymetrii i mapami RNFL/komórek zwojowych.
Structure & Function

RAPORT NA POJEDYNCZEJ STRONIE
Raport Structure & Function przedstawia kompletny zestaw danych diagnostycznych jaskry na pojedynczej stronie wydruku.

OBRAZOWANIE PRZEDNIEJ KOMORY
Dzięki wbudowanemu adapterowi, do wykonania badań przedniego odcinka oka nie są potrzebne żadne dodatkowe akcesoria. Użytkownik ma możliwość obserwacji całego przedniego odcinka lub jego mniejszego fragmentu w celu uwydatnienia szczegółów. Widok całej przedniej komory oka ułatwia ocenę kąta przesączania oraz prawdopodobieństwa zaćmy.
 
Widok Full Range przedniej komory Widok Full Range przedniej komory z soczewką
 
Widok Full Range soczewki  
 
 

PRZEDNI ODCINEK
Obrazowanie przedniego odcinka umożliwia szczegółową analizę wybranego obszaru.

Rogówka, widok pojedynczy                                               Rogówka, oboje oczu

Rogówka, widok porównania                                               Rogówka, widok progresji
 

BIOMETRIA OCT to moduł opcjonalny, dostępny jako płatne rozszerzenie
B-OCT® to innowacyjna metoda pomiaru długości osiowej gałki ocznej za pomocą urządzenia OCT do badania tylnego odcinka oka.
B-OCT® dostarcza kompletu parametrów biometrii: Długość osiowa AL, Grubość rogówki CCT, Głębokość przedniej komory ACD, Grubość soczewki LT.

 Widok wyniku                                                                       Okno analizy

Wizualna weryfikacja pomiaru
Na każdej granicy obrazu OCT generowanego przez Revo widoczne są linie pomiarowe. Umożliwiają one wizualną weryfikację wykonanego pomiaru, a w razie potrzeby jego ręczną korekcję.

TOPOGRAFIA OCT to moduł opcjonalny, dostępny jako płatne rozszerzenie
T-OC™ to pionierskie rozwiązanie umożliwiające wykonywanie szczegółowych map krzywizny rogówki za pomocą urządzenia OCT do badania tylnego odcinka oka. Przednia i tylna powierzchnia oraz grubość rogówki dostarczają cennych informacji na temat parametrów rogówki. Wykorzystanie wartości mocy rogówki ułatwia określenie jej stanu i eliminuje błędy związane z modelowaniem jej przedniej powierzchni.
Moduł SOCT T-OCT dostarcza map osiowych, tangencjalnych, map mocy rzeczywistej, map wysokości, mapy nabłonka oraz mapy pachymetrii.
Moduł topografii rogówki umożliwia dokładne obrazowanie zmian w widoku mapy różnicowej. Widok może zostać dostosowany poprzez swobodny dobór map i opcji wyświetlania.
Moduł topografii oferuje:
 • kompletne mapy przedniej i tylnej powierzchni oraz mocy rogówki,
 • precyzyjne obrazowanie astygmatyzmu (SimK: przednia powierzchnia, tylna powierzchnia, moc rzeczywista,  Meridian, Semi-Meridian dla stref ø 3, 5, 7 mm).

KLASYFIKATOR STOŻKA
Klasyfikator stożka umożliwia łatwe wykrywanie stożka rogówki. Klasyfikacja oparta jest na wskaźnikach KPI, SAI, DSI, OSI oraz CSI. W rozpoznawaniu wczesnych postaci stożka wykorzystywane mogą być także mapy nabłonka i pachymetrii.

Zdrowy                                    Astygmatyzm                         Stożek

PORÓWNANIE WYNIKÓW
Wszechstronne oprogramowanie oferuje do wyboru widok pojedynczego lub dwojga oczu. Szczegółowa analiza dostępna jest w widoku pojedynczym. Widok obojga oczu pozwala wykrywać asymetrię rogówek. Moduł T-OCT™ umożliwia pełne porównanie zmian topografii rogówki w czasie, co jest szczególnie istotne, w przypadku pacjentów:
 • po zabiegach LASIK,
 • ze stożkiem rogówki,
 • noszących szkła kontaktowe.
Widok pojedynczy                                                                  Widok obojga oczu

Widok porównania                                                                Widok progresji


ŚLEDZENIE ZMIAN CHOROBOWYCH
Duża gęstość skanowania w trybie 3D zapewnia precyzyjne śledzenie zmian w strukturze siatkówki na przestrzeni czasu. Lekarz może analizować mapy progresji i dzięki temu precyzyjnie dobierać metody leczenia.

Morfologia - Widok progresji                                               Kwantyfikacja – widok progresji


PORÓWNANIE
Widok porównania umożliwia łatwe zestawienie wyników z dwóch wizyt i jest dostępny dla większości programów skanowania.ROZWIĄZANIA SIECIOWE
Wydajne rozwiązania sieciowe zwiększają produktywność i wpływają na jakość obsługi pacjenta. Pozwalają na przeglądanie badań na poszczególnych komputerach pracujących w danym ośrodku. Ponadto dają możliwość wygodnego, interaktywnego przedstawienia pacjentowi wyników badań. Usługa może zostać dostosowana do indywidualnych potrzeb placówki, a dodatkowy moduł serwera jest bezpłatny.

PROTOKÓŁ DICOM
Umożliwia przechowywanie, wymianę oraz przesyłanie wyników badań do sieci szpitalnej. 

CNV                                                                  BRVO


TOMOGRAMY O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI (CYFROWEJ) - 2 μm


WIZUALIZACJA NACZYNIÓWKI


OBRAZY KLINICZNE
SKAN ROGÓWKI

Szeroki skan rogówki, odłączenie błony Descemeta (DMD) i adhezja tęczówkowo-rogówkowa

*obrazy dzięki uprzejmości prof. Edward Wylęgały

PRZEDNI ODCINEK

Skan przedniego odcinka, zwyrodnienie śródbłonka rogówki z bliznami

*obrazy dzięki uprzejmości prof. Edward Wylęgała

ANGIOGRAFIAPDR,  Tryb Mozaiki Angio: 10 x 10 mm


* Obrazy dzięki uprzejmości dr Bartosza L. Sikorskiego

ANALIZA OD KĄTA DO KĄTA

SKAN OD KĄTA DO KĄTA, WĄSKI KĄT* Obrazy dzięki uprzejmości dr Bartosza L. Sikorskiego
 
Specyfikacja techniczna
Technologia pracy spektralne OCT
Szybkość skanowania 130 000 A-skanów na sekundę
Źródło światła dioda superluminescencyjna (SLED) o długości fali 830 nm
Szerokość połówkowa źródła światła 50 nm
Rozdzielczość osiowa 2,6 μm cyfrowo, 5 μm w tkance
Rozdzielczość poprzeczna 12 μm, standardowo 18 μm
Całkowita głębokość skanowania 2,8 mm / ~6 mm w trybie Full Range
Zakres skanowania tylny odcinek: 5 mm ~ 15 mm, Angio: 3 mm ~ 9 mm,
przedni odcinek: 3 mm ~ 18 mm
Tryby skanowania 3D, Angio, radialny Full Range (zwiększona głębokość skanowania), B-scan Full Range, radialny (HD), B-scan (HD), raster (HD), skan krzyżowy (HD), topografia, pomiar AL, ACD
Obraz dna oka rekonstrukcja fundusu
Tryby pomiaru automatyczny, półautomatyczny, ręczny
Analiza siatkówki grubość siatkówki, mapa grubości wewnętrznych i zewnętrznych warstw siatkówki, analiza RNFL + GCL + IPL, analiza GCL + IPL, analiza grubości RNFL, mapa deformacji RPE, mapa grubości nabłonka barwnikowego
Angiografia OCT
opcjonalny moduł oprogramowania, dostępny jako płatne rozszerzenie
analiza przedniego odcinka: Pachymetria, mapa grubości nabłonka i istoty właściwej rogówki, pomiar kąta przesączania, AIOP, AOD 500/750, TISA 500/750, obrazowanie „od kąta do kąta” całej przedniej komory
Mozaika Angio tryb: automatyczny, ręczny Mozaiki: 7 x 7 mm, 10 x 6 mm, 10 x 10 mm, 12 x 5 mm,
tryb ręczny – do 12 obrazów
Diagnostyka jaskry analiza RNFL, morfologia tarczy nerwu wzrokowego ONH, skala DDLS, analiza komórek zwojowych jako RNFL+GCL+IP oraz GCL+IPL, analiza symetrii oczu i półkul gałki ocznej, funkcja Structure & Function (wymagane połączenie z oprogramowaniem PTS wersji 3.4 lub nowszym)
Analiza przedniego odcinka pachymetria, mapy nabłonka, istoty właściwej, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego skorygowany o grubość rogówki (AIOP), pomiar kąta przesączania, AOD 500/750, TISA 500/750
BIOMETRIA OCT
opcjonalny moduł oprogramowania, dostępny jako płatne rozszerzenie
pomiary AL, CCT, ACD, LT, P, WTW, kalkulator IOL (formuły: Hoffer Q, Holladay I, Haigis, Theoretical T, Regression II)
Mapy topografii rogówki
opcjonalny moduł oprogramowania, dostępny jako płatne rozszerzenie
mapy osiowe [przednia i tylna powierzchnia], mapy mocy refrakcji [keratometria, przednia i tylna powierzchnia, moc całkowita], moc refrakcji (Net), rzeczywista moc refrakcji (True Net), ekwiwalent keratometryczny, mapy elewacyjne [przednia i tylna powierzchnia], mapy wysokościowe, klasyfikator stożka (KPI)
Łączność DICOM Storage SCU, DICOM MWL SCU, CMDL, łączność sieciowa
Szeroki skan przedniego odcinka radialny przedniej komory, B-skan przedniej komory, obrazowanie od kąta do kąta 
Minimalny rozmiar źrenicy 2,4 mm
Zakres regulacji ogniskowania od -25 D do +25 D
Fiksator OLED display (wielkość i położenie można zmieniać),
zewnętrzne ramię fiksacji
Wymiary 479 x 367 x 493 mm
Waga 29 kg
Zasilanie 110-230 V, 60/50 Hz
Zużycie energii 90 – 110 VA