REVO NX 130

Zespół inżynierów firmy Optopol, producenta pierwszego na świecie tomografu OCT w technologii spektralnej, z dumą przedstawia najszybsze na świecie urządzenie OCT.

Nowy REVO NX 130 to pierwsze na świecie OCT tylnego odcinka oka łączące funkcjonalność B-OCT i T-OCT. Bazując na naszym szerokim doświadczeniu w technologii spektralnej OCT wprowadzamy na rynek najnowocześniejsze urządzenie oferujące zaawansowane technologie oraz niezrównaną prostotę obsługi.

Opis
Nowy standard OCT – pełna funkcjonalność w jednym urządzeniu
REVO NX 130 po raz kolejny ustanawia nowy standard OCT poprzez połączenie funkcjonalności kilku urządzeń oraz zwiększenie prędkości skanowania. Umożliwia to wykonywanie pomiarów, kwantyfikacji oraz śledzenie zmian chorobowych w czasie od rogówki do siatkówki.

i Tracking™
Technologia i Tracking™ kompensuje niekontrolowane ruchy gałki ocznej. Każdy obszar anatomiczny obrazowany jest dwukrotnie, po czym system tworzy wolny od artefaktów obraz przy wykorzystaniu technologii Motion Correction™. Eliminacja artefaktów powodowanych przez ruchy gałki ocznej i mruganie pozwala na uzyskanie najwyższej jakości obrazów Angio OCT w komfortowy dla pacjenta sposób oraz skrócenie czasu pomiaru.


SIATKÓWKA
Pojedyncze badanie w trybie 3D jest wystarczające zarówno do przeprowadzenia analizy siatkówki jak i wykrywania jaskry. Oprogramowanie automatycznie rozpoznaje 8 warstw siatkówki, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne diagnozowanie i oznaczanie położenia zmian chorobowych.

Widok pojedynczego oka                                                     Widok dwojga oczu

Widok porównania                                                                Widok progresji


ANGIOGRAFIA OCT
Opcjonalny moduł angiografii pozwala na ocenę mikrokrążenia i struktury naczyń krwionośnych siatkówki. Angiografia OCT to nieinwazyjna i bezkontrastowa metoda obrazowania 3D przepływu krwi w naczyniach siatkówki. Oprogramowanie umożliwia obserwację, śledzenie oraz porównywanie zmian w warstwach naczyniowych siatkówki obojga oczu.

Standardowy widok pojedynczy                                         Szczegółowy widok pojedynczy

Widok obojga oczu

Widok porównania                                                              Widok progresjiNARZĘDZIA: FAZ, VFA
FAZ – narzędzie do pomiaru dołkowej strefy beznaczyniowej (FAZ - Foveal  Avascular Zone) pozwala kwantyfikować i monitorować zmiany w powierzchownych i głębokich warstwach naczyń. Narzędzie FAZ dostępne jest dla skanów wąskich oraz szerokich.


                                           Powierzchnia [mm2]: 0,48

VFA – Narzędzie do pomiaru obszaru przepływu (VFA - Vascular Flow Area) umożliwia pomiar pola powierzchni patologii oraz dokonywanie precyzyjnych pomiarów powierzchni unaczynienia.


                                         Powierzchnia [mm2]: 13,45
                      Powierzchnia przepływu [mm2]:   2,85

MOZAIKA ANGIO (opcja)
Mozaika Angio dostarcza wysokiej jakości obrazów przepływu na większym obszarze siatkówki.
Zakładka „ZESTAWIENIE” oferuje: widok dowolnej warstwy naczyniowej, widok enface, mapy głębokości naczyń oraz grubości.
Tryby mozaiki: 10x6 mm, 12x5 mm, 7x7 mm, 10x10 mm oraz tryb ręczny (do 12 obrazów).

Tryby mozaiki: 10x10 mm                                       Tryby mozaiki: 7x7 mm

Tryby mozaiki: 10x6 mm                                                    Tryb ręczny (do 12 obrazów)

Tryby mozaiki: 12x5 mm                                                      Tryb mozaiki: 12x5 mm – Widok RPC enface

Tryby mozaiki: 12x5 mm -                                                   Tryby mozaiki: 12x5 mm -
Mapa grubości NFL                                                              Mapa grubości siatkówki


JASKRA
Kompleksowe narzędzia diagnostyczne takie jak: analiza morfologii tarczy nerwu wzrokowego z wykorzystaniem skali DDLS, analiza grubości włókien nerwowych i komórek zwojowych pozwalają na szybkie wykrywanie zmian jaskrowych oraz śledzenie postępów leczenia. Dzięki standardowym 14 parametrom nerwu wzrokowego oraz nowym współczynnikom Rim/Disc i Rim Absence opis stanu nerwu wzrokowego jest szybki i precyzyjny.
Widok zaawansowany zestawia informacje ze skanów siatkówki i tarczy nerwu wzrokowego w celu przedstawienia danych dotyczących komórek zwojowych, NFL i ONH ułatwiającej analizę w szerokiej perspektywie.

Siatkówka i tarcza nerwu wzrokowego                             Tarcza nerwu wzrokowego
- widok zaawansowany                                                       – widok pojedynczy


Analiza asymetrii warstw komórek zwojowych pomiędzy półkulami oraz oczami ułatwia wykrywanie i diagnozowanie jaskry na wczesnych etapach oraz u nietypowych pacjentów. 

Warstwa komórek zwojowych  - widok obojga oczu          Warstwa komórek zwojowych – widok progresji


DDLS  (Disc Damage Likelihood Scale) - Skala prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzenia tarczy nerwu wzrokowego opierająca się na 3 odrębnych klasyfikacjach dla małych, średnich i dużych tarcz umożliwia szybką i precyzyjną ocenę uszkodzeń jaskrowych dysku.

Tarcza nerwu wzrokowego – oboje oczu                           Tarcza nerwu wzrokowego - progresja


KOMPLETNY WYNIK BADANIA JASKRY
Typowy problem związany z określaniem ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) został wyeliminowany dzięki modułowi pachymetrii, który umożliwia precyzyjną korekcję zmierzonej wartości IOP.
Jako że pomiary pachymetrii oraz kąta przesączania nie wymagają instalowania dodatkowych przystawek, predefiniowany protokół badania jaskry składający się ze skanów siatkówki, dysku oraz przedniego odcinka może zostać przeprowadzony automatycznie, co skraca czas badania.

Zamknięcie kąta przesączania                                            Przedni odcinek widok pojedynczy
 

*obrazy dzięki uprzejmości Prof. Edwarda Wylęgały

KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA JASKRY

STRUCTURE & FUNCTION - połączenie analizy OCT i pola widzenia

Doskonałe połączenie informacji na temat funkcjonalnej jakości widzenia oraz kompletnych danych dotyczących komórek zwojowych,
RNFL oraz tarczy nerwu wzrokowego na pojedynczej stronie raportu, który zawiera:
 • Wynik czułości (pola tekstowe 24-2/30-2 lub 10-2)
 • Wykresy prawdopodobieństwa Total and Pattern Deviation dla wyników pola widzenia
 • Indeksy wiarygodności oraz indeksy globalne wyników perymetrii
 • Mapa Structure & Function
 • Analiza komórek zwojowych (GCL+IPL lub NFL+GCL+IPL)
 • Analiza ONH oraz NFL z tabelami porównawczymi
 • Wykres asymetrii NFL Raport S&F w naturalny sposób zestawia powiązania anatomiczne pomiędzy mapami perymetrii i mapami RNFL/komórek zwojowych
Structure & Function

RAPORT NA POJEDYNCZEJ STRONIE
Raport Structure & Function przedstawia kompletny zestaw danych diagnostycznych jaskry na pojedynczej stronie wydruku.

PRZEDNI ODCINEK
Do wykonania standardowego badania przedniego odcinka oka nie są potrzebne żadne dodatkowe akcesoria. Opcjonalna przystawka umożliwia wykonywanie szerokich skanów przedniego odcinka.

Rogówka, widok pojedynczy                                               Rogówka, oboje oczu

Rogówka, widok porównania                                               Rogówka, widok progresji
 

BIOMETRIA OCT to moduł opcjonalny, dostępny jako płatne rozszerzenie.
B-OCT® to innowacyjna metoda pomiaru długości osiowej gałki ocznej za pomocą urządzenia OCT do badania tylnego odcinka oka.
B-OCT® dostarcza kompletu parametrów biometrii: Długość osiowa AL, Grubość rogówki CCT, Głębokość przedniej komory ACD, Grubość soczewki LT.

 Widok wyniku                                                                       Okno analizy

Wizualna weryfikacja pomiaru
Na każdej granicy obrazu OCT generowanego przez Revo widoczne są linie pomiarowe. Umożliwiają one wizualną weryfikację wykonanego pomiaru, a w razie potrzeby jego ręczną korekcję.

TOPOGRAFIA OCT to moduł opcjonalny, dostępny jako płatne rozszerzenie.
T-OC™ to pionierskie rozwiązanie umożliwiające wykonywanie szczegółowych map krzywizny rogówki za pomocą urządzenia OCT do badania tylnego odcinka oka. Przednia i tylna powierzchnia oraz grubość rogówki dostarczają cennych informacji na temat parametrów rogówki. Wykorzystanie wartości mocy rogówki ułatwia określenie jej stanu i eliminuje błędy związane z modelowaniem jej przedniej powierzchni.
Moduł SOCT T-OCT dostarcza map osiowych, tangencjalnych, map mocy rzeczywistej, map wysokości, mapy nabłonka oraz mapy pachymetrii.
Moduł topografii rogówki umożliwia dokładne obrazowanie zmian w widoku mapy różnicowej. Widok może zostać dostosowany poprzez swobodny dobór map i opcji wyświetlania.
Moduł topografii oferuje:
 • Kompletne mapy przedniej i tylnej powierzchni oraz mocy rogówki
 • Precyzyjne obrazowanie astygmatyzmu (SimK: przednia powierzchnia, tylna powierzchnia, moc rzeczywista,  Meridian, Semi-Meridian dla stref ø 3, 5, 7 mm)

KLASYFIKATOR STOŻKA
Klasyfikator stożka umożliwia łatwe wykrywanie stożka rogówki. Klasyfikacja oparta jest na wskaźnikach KPI, SAI, DSI, OSI oraz CSI. W rozpoznawaniu wczesnych postaci stożka wykorzystywane mogą być także mapy nabłonka i pachymetrii.

Zdrowy                                    Astygmatyzm                         Stożek

PORÓWNANIE WYNIKÓW
Wszechstronne oprogramowanie oferuje do wyboru widok pojedynczego lub dwojga oczu. Szczegółowa analiza dostępna jest w widoku pojedynczym. Widok obojga oczu pozwala wykrywać asymetrię rogówek. Moduł T-OCT™ umożliwia pełne porównanie zmian topografii rogówki w czasie, co jest szczególnie istotne, w przypadku pacjentów:
 • Po zabiegach LASIK
 • Ze stożkiem rogówki
 • Noszących szkła kontaktowe
Widok pojedynczy                                                                  Widok obojga oczu

Widok porównania                                                                Widok progresji


ŚLEDZENIE ZMIAN CHOROBOWYCH
Duża gęstość skanowania w trybie 3D zapewnia precyzyjne śledzenie zmian w strukturze siatkówki na przestrzeni czasu. Lekarz może analizować mapy progresji i dzięki temu precyzyjnie dobierać metody leczenia.

Morfologia - Widok progresji                                               Kwantyfikacja – widok progresji


PORÓWNANIE
Widok porównania umożliwia łatwe zestawienie wyników z dwóch wizyt i jest dostępny dla większości programów skanowania.ROZWIĄZANIA SIECIOWE
Wydajne rozwiązania sieciowe zwiększają produktywność i wpływają na jakość obsługi pacjenta. Pozwalają na przeglądanie badań na poszczególnych komputerach pracujących w danym ośrodku. Ponadto dają możliwość wygodnego, interaktywnego przedstawienia pacjentowi wyników badań. Usługa może zostać dostosowana do indywidualnych potrzeb placówki, a dodatkowy moduł serwera jest bezpłatny.

PROTOKÓŁ DICOM
Umożliwia przechowywanie, wymianę oraz przesyłanie wyników badań do sieci szpitalnej. 

CNC                                                                  BRVO


TOMOGRAMY O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI (CYFROWEJ) - 2 μm


WIZUALIZACJA NACZYNIÓWKI


OBRAZY KLINICZNE
SKAN ROGÓWKI

Szeroki skan rogówki, odłączenie błony Descemeta (DMD) i adhezja tęczówkowo-rogówkowa

*obrazy dzięki uprzejmości Prof. Edward Wylęgały

PRZEDNI ODCINEK

Skan przedniego odcinka, zwyrodnienie śródbłonka rogówki z bliznami

*obrazy dzięki uprzejmości Prof. Edward Wylęgała

ANGIOGRAFIAPDR,  Tryb Mozaiki Angio: 10x10 mm

* Obrazy dzięki uprzejmości dr. Bartosza L. Sikorskiego

ANALIZA OD KĄTA DO KĄTA

Skan od kąta do kąta, wąski kąt


* Obrazy dzięki uprzejmości dr. Bartosza L. Sikorskiego
Specyfikacja techniczna
Technologia pracy spektralne OCT
Źródło światła dioda superluminescencyjna (SLED) o długości fali 830 nm
Szerokość połówkowa źródła światła 50 nm
Szybkość skanowania 130 000 A-skanów na sekundę
Rozdzielczość osiowa 5 μm w tkance
~2,6 μm cyfrowo
Rozdzielczość poprzeczna 12 μm, standardowo 18 μm
Całkowita głębokość skanowania do 2,4 mm
Zakres skanowania tylni odcinek od 5 do 12 mm
przedni odcinek od 3 do 16 mm
Tryby skanowania 3D, angio, radialny HD, pojedynczy B-skan, raster, skan krzyżowy HD
Obraz dna oka rekonstrukcja fundusu
Tryby pomiaru automatyczny, półautomatyczny
Analiza siatkówki grubość siatkówki, mapa grubości wewnętrznych i zewnętrznych warstw siatkówki, analiza NFL + GCL + IPL, analiza GCL + IPL, analiza grubości NFL, mapa deformacji RPE, mapa grubości nabłonka barwnikowego
Angiografia OCT* powierzchowny splot naczyń, głęboki splot naczyń, struktura naczyń siatkówki, naczynia włosowate, kodowany głębokością, użytkownika, enface, mapa grubości
Mozaika Angio Tryby: 7x7 mm, 10x6 mm, 10x10 mm, 12x5 mm, tryb ręczny do 12 obrazów
Diagnostyka jaskry analiza NFL, morfologia tarczy nerwu wzrokowego ONH, DDLS, analiza komórek zwojowych jako NFL+GCL+IP i GCL+IPL, analiza symetrii oczu i półkul gałki ocznej
Analiza przedniego odcinka pachymetria, pomiar kąta przesączania, mapa płatka rogówki (LASIK), AIOP, AOD 500/750, TISA 500/750
Biometra OCT
moduł opcjonalny nabywany oddzielnie
AL, CCT, ACD, LT OL
Formuły Hoffer Q, Holladay I, Haigis, Theoretical T, Regression II
Mapy topografii rogówki
moduł opcjonalny nabywany oddzielnie
Axial [Anterior, Posterior], Refractive Power [Kerato, Anterior, Posterior, Total], Net Map, Axial True Net, Equivalent Keratometer, Elevation [Anterior, Posterior], Height
Łączność DICOM Storage SCU, DICOM MWL SCU, CMDL, łączność sieciowa
Szeroki skan przedniego odcinka obrazowanie „od kąta do kąta”, dodatkowa przystawka
Minimalny rozmiar źrenicy 2,4mm
Zakres regulacji ogniskowania od -25D do +25D
Fiksator OLED (wielkość i położenie można zmieniać), zewnętrzne ramię fiksacji
Wymiary szer. 382 mm x gł. 549 mm × wys. 462 mm
Waga 23 kg
Zasilanie 110-230 V, 60/50 Hz
Zużycie energii 115 – 140 VA
   

*Angiografia SOCT to opcjonalny moduł oprogramowania