Stereotest motyla Oculus

W wyposażeniu okulary polaryzacyjne.

Opis
W wyposażeniu okulary polaryzacyjne.